Σκοποί

Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι:

α)Η μελέτη των προβλημάτων της Αρκαδίας και η συμβολή στην επίλυση αυτών, προς επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής, πνευματικής και πολιτιστικής ανάπτυξης των πόλεων και των χωριών της.

β)Η ανάπτυξη των δεσμών και η συνεργασία μεταξύ των Αρκαδικών Οργανώσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού και των απανταχού Αρκάδων.

γ)Η οργάνωση και πραγματοποίηση πνευματικών, μορφωτικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών εκδηλώσεων, σεμιναρίων και Συνεδρίων.

δ) Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της οικολογικής ισορροπίας.

ε) Η συγκέντρωση, μελέτη, προβολή και αξιοποίηση του αρχαιολογικού, ιστορικού και λαογραφικού υλικού της Αρκαδίας και η συμβολή στην επιβίωση ανθρωπιστικών παραδόσεων, ηθών και εθίμων.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Κατασκευή Ιστοσελίδων netstudio