Αρχική Σελίδα arrow Ειδήσεις - Δελτία Τύπου arrow ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 28-1-18
ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 28-1-18
Προς το

 

 

Προς το

(Πλήρης Επωνυμία Σωματείου

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο της

 

 

Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος

(Πλήρης Διεύθυνση Σωματείου)

 

 

 

(Τηλέφωνο)

 

 

 

Δ Η Λ Ω Σ Η

 

Εκπροσώπησης στη Γενική Συνέλευση της 28ης Ιανουαρίου 2018

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας, που λειτουργεί Νόμιμα (αριθμ.Απόφασης:……………………..του Πρωτοδικείου……………..), στη συνεδρίαση της ……………….  όρισε αριθμό αντιπροσώπων ……………  στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, καθόσον το Σωματείο μας έχει …… μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

  Οι αντιπρόσωποι μας αυτοί είναι:

 

Α.Τακτικοί αντιπρόσωποι:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

Β.Αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

                                                                                               Αθήνα, ………………………….

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

             Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γεν.Γραμματέας

 

 

               (Υπογραφή Προέδρου)                            (Σφραγίδα Σωματείου)                            (Υπογραφή Γεν.Γραμ.)

 

 
Κατασκευή Ιστοσελίδων netstudio