Αρχική Σελίδα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ 21/03/2013

ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ                                 

ΤΖΩΡΤΖ 9 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ:10682

ΤΗΛ: 2103823014 ΦΑΞ: 2103823018

e-mail: panarkadiki.gr@gmail.com

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προς τους Συλλόγους της

Παναρκαδικής Ομοσπονδίας  Ελλάδας

 

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2016

 

Θέμα: Πρόσκληση για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

 

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε στην συνεδρίασή του την 12/10/16 αποφάσισε ομόφωνα να καλέσει σύμφωνα με το καταστατικό της Π.Ο.Ε (άρθρα 10-11-12-13) τους συλλόγους μέλη της Π.Ο.Ε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 11/12/2016, στα γραφεία της Π.Ο.Ε.

(Τζώρτζ 9 1ος όροφος, Πλ. Κάνιγγος) και ώρα 10:30 π.μ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το καταστατικό η Γεν. Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου την 18/12/2016 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Η ημερησία διάταξη της Γεν. Συνέλευσης περιλαμβάνει:

 

1.                   Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. για την περίοδο 18/10/2015 έως 30/11/2016.

2.                   Οικονομικός απολογισμός-έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για την ίδια ως άνω       περίοδο.

3.                   Προγραμματισμός και προϋπολογισμός επόμενου έτους.

4.                   Εισηγήσεις σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού

5.                   Συζήτηση για τον απολογισμό, τη δράση, την οικονομική διαχείριση, τον προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, την έκθεση ελέγχου και τις προτάσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.

6.                   Έγκριση του απολογισμού, της δράσης, της οικονομική διαχείρισης, του προγραμματισμού και του προϋπολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου, της έκθεσης ελέγχου και των προτάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή του ΔΣ από κάθε ευθύνη.

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό της Π.Ο.Ε. (άρθρα 6 και 12) και τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. η εκπροσώπηση των συλλόγων-μελών πραγματοποιείται ως εξής:

·                     Για αριθμό μελών συλλόγου έως 100, ορίζονται έως δύο (2) αντιπρόσωποι

·                     Για αριθμό μελών συλλόγου από 101-200 ορίζονται έως τρεις (3) αντιπρόσωποι

·                     Για αριθμό μελών συλλόγου από 201-300 ορίζονται έως τέσσερις (4) αντιπρόσωποι

·                     Για αριθμό μελών συλλόγου άνω των 300 ορίζονται έως πέντε (5) αντιπρόσωποι

 

Ειδικά και αποκλειστικά γι’ αυτήν την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ αποφάσισε η συνδρομή για την οικονομική τακτοποίηση των συλλόγων-μελών για τις ανωτέρω κατ’ αντιστοιχία κατηγορίες αριθμού μελών ορίζεται ως εξής:

·                     Για αριθμό μελών συλλόγου έως 100, συνδρομή 25,00 €

·                     Για αριθμό μελών συλλόγου από 101-200, συνδρομή 35,00 €

·                     Για αριθμό μελών συλλόγου από 201-300, συνδρομή 45,00 €

·                     Για αριθμό μελών συλλόγου άνω των 300, συνδρομή 60,00 €

 

 

 

 

 

Για εγγραφή νέων μελών πρέπει να καταβληθεί και η αξία της εγγραφής η οποία ορίζεται για αυτήν την Γενική Συνέλευση στο ποσόν των 15,00 €

 

Στην Γενική Συνέλευση της 11/12/2016 θα δύνανται να συμμετέχουν δια των αντιπροσώπων τους μόνον οι εγγεγραμμένοι και οικονομικώς εντάξει σύλλογοι-μέλη που θα τακτοποιηθούν οικονομικά μέχρι την έναρξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Τα γραφεία της Π.Ο.Ε. (Τζώρτζ 9 Κάνιγγος) θα βρίσκονται ανοιχτά κάθε εργάσιμη μέρα από 25/11/2016 έως και 10/12/2016 και κατά τις ώρες 17:00 έως 20:00 για την εξυπηρέτηση των συλλόγων μελών.

Παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους συλλόγους-μέλη να τακτοποιηθούν οικονομικά και με κατάθεση της συνδρομής τους στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Π.Ο.Ε στην   Τράπεζα Πειραιώς στo ονόματα του  Προέδρου (Βασίλειου Γιαννακάκου ) και είναι: 

5126-070529-442  μέχρι την Παρασκευή 9/12/2016  και ώρα 13:00 μ.μ. με την δεσμευτική υποχρέωση να δηλωθεί στην Τράπεζα το όνομα του συλλόγου-μέλους για τον οποίο γίνεται η κατάθεση της συνδρομής και η επαρχία προέλευσης του.

 

Για τον ονομαστικό ορισμό των αντιπροσώπων των συλλόγων –μελών, σας αποστέλλουμε ειδικό έντυπο με τίτλο ‘’ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. ΤΗΣ 11/12/2016’’ το οποίο πρέπει να έχει επιστραφεί στην Π.Ο.Ε. δεόντως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο το αργότερο μέχρι την έναρξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτό είναι δυνατόν να γίνει και μέσο φαξ στα 2103823018 ή στο E-MAIL Π.Ο.Ε: panarkadiki.gr@gmail.com

.

Όλα τα σχετικά με τις εκλογές έντυπα υπάρχουν και στο site της ΠΟΕ www.panarkadiki.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ο.Ε.: ΤΖΩΡΤΖ 9 1ος ΟΡΟΦΟΣ Τ.Κ.:10682

ΦΑΞ Π.Ο.Ε/: 2103823018

E-MAIL Π.Ο.Ε: panarkadiki.gr@gmail.com

 

Παρακαλούμε για το μέγιστο ενδιαφέρον σας και συμβολή σας για την επιτυχία της Γενικής Συνέλευσης για να δύναται η ΠΟΕ να πραγματοποιεί τις Δραστηριότητες της στα πλαίσια των σκοπών και στόχων που θέτει το καταστατικό της.

 

Ήδη πραγματοποιήθηκαν οι συναντήσεις – συζητήσεις με αντιπροσώπους αρκαδικών συλλόγων από τις τέσσερις περιοχές της Αρκαδίας (Γορτυνίας, Κυνουρίας, Μαντινείας, Μεγαλόπολης). Σε αυτές τις συναντήσεις έγινε καταγραφή διαφόρων θεμάτων και προβλημάτων των συλλόγων και της Αρκαδίας, τα οποία θα αποτελέσουν αφορμή για συζήτηση κατά την ημέρα της συνέλευσης της 11ης Δεκεμβρίου 2016.

                        

                                                     ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ο.Ε.

 

                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

          ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ                            ΠΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Με εκτίμηση,

Νίκος Ι.Τσιντής

Σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Π.Ο.Ε.

 
Κατασκευή Ιστοσελίδων netstudio